Nieuw operationeel model

Praktisch

Na elk overleg ontvangt elk lid van de cirkel de uitkomsten van het overleg per email. Maar wat doe je daarmee?

Na een werkoverleg:

In de email staan de acties en projecten voor jou. De projecten worden in de volgende meetings besproken tijdens de projectupdates. De acties niet. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de acties uit te voeren. Duurt een actie minder dan 2 minuten, doe het dan direct. Duurt het langer? Gebruik dan een ‘systeem' om de actie in weg te zetten (bijvoorbeeld je agenda, Evernote of ToDoist), zodat je hem niet hoeft te onthouden.


Na een rollenoverleg:
Na de meeting ontvang je een samenvatting van alle gemaakte veranderingen in rollen en werkafspraken. Als een wijziging betrekking heeft op jou, denk dan na over hoe dit impact heeft op jouw invulling van je rol. Betekent het bijvoorbeeld dat je een nieuw project moet starten?


Email-instellingen:
Je kunt de email-notificaties in holaSpirit veranderen onder Profiel -> Instellingen.

De laatste waves

Het is bijna zover: het moment waarop alle collega’s over zijn op de nieuwe manier van werken. De komende weken starten de laatste cirkels.

De voorbereidingen zijn gestart voor ‘wave 4’. De komende weken zullen de gildes P&O, Finance, Faciliteiten en Gouverneur (directie, bestuurssecretaris en Verenigingszaken) beginnen. Deze nieuwe (laatste) cirkels van wave 4 zullen vanaf medio juni 12 weken begeleiding krijgen van OrganizationBuilders en de teambegeleiders van de Consumentenbond.

Training Holaspirit

Blijf jij maar in cirkels ronddraaien of wil je gewoon wat meer weten over HolaSpirit? We organiseren trainingen om je verder op weg te helpen. Wil je hierbij zijn? Laat dan via deze datumprikker weten wanneer je aanhaakt. We voegen regelmatig nieuwe data toe. Houd intranet, interne nieuwsbrieven of de posters die binnenkort verschijnen in de gaten!

Goed in je rol

De afgelopen periode heeft er weer een aantal roltrainingen plaatsgevonden. Deze trainingen zorgen ervoor dat je alle nodige skills aanleert om je rol goed uit te kunnen oefenen. Een paar cijfers:

  • 29 collega’s hebben de routebepaler-trainingen gevolgd
  • 26 collega’s hebben de secretaristraining gevolgd
  • 24 collega’s hebben de facilitatortraining gevolgd

De komende weken zullen we weer nieuwe trainingen inplannen.