Nieuw verdienmodel

Op weg naar een nieuw lidmaatschapsmodel


Ons huidige lidmaatschapsmodel sluit onvoldoende aan op de behoeften in de markt. Het programma ‘Nieuw verdienmodel’ werkt hard aan een nieuwe aanpak. Een eerste opzet ligt nu klaar. En al moeten we nog hard aan de slag met de definitieve uitwerking daarvan, toch geven we al graag een eerste indruk.

Lidmaatschapspakketten

De laatste jaren zien we helaas dat er meer leden opzeggen dan dat er nieuwe leden bijkomen. Dit komt onder meer doordat het huidige aanbod niet goed aansluit bij de behoeftes van consumenten, met name die van jongvolwassenen. Daarom is het belangrijk dat we ons verdienmodel toekomstbestendiger maken. Dat is het doel van het strategisch programma ‘Nieuw verdienmodel.’

Op dit moment hebben we 2 betaalde lidmaatschapspakketten: ‘Basis’ en ‘Extra’. Maar die bieden veel te weinig differentiatie. Dat moet dus beter.

Behoeften in de markt

Maar voor je een nieuw verdienmodel ontwikkelt en in de markt zet, wil je uiteraard eerst weten waar die markt behoefte aan heeft. En hoe je een optimaal aanbod presenteert met de juiste prijzen. Om dit zo goed mogelijk te onderzoeken, hebben we het strategie- en marketingbureau Simon-Kucher & Partners in de arm genomen.

Programmamanager Dieneke Hengeveld: 'De mensen van Simon-Kucher hebben ons geholpen met het beantwoorden van belangrijke vragen die betrekking hebben op het verdienmodel. Zoals: Wat zijn behoeften van verschillende type consumenten? Welke verschillende pakketten kunnen we aanbieden om deze groepen zo goed mogelijk te bedienen, zonder dat zij ergens voor betalen waar ze geen behoefte aan hebben? Hoe bepalen we wat de beste prijs voor zo’n pakket is?'

Vier pakketten

Inmiddels is het marktonderzoek afgerond en verwerkt. En daar is een voorstel met vier lidmaatschapspakketten uitgerold: zie het plaatje hieronder.

Dieneke: 'Het is zeker nog geen dichtgetimmerd plan: de komende tijd gaan we dit model verder uitwerken, invullen en finetunen en daarna zullen we het nogmaals toetsen bij onze doelgroep. Maar het geeft alvast een beeld van waar we mee bezig zijn. En het maakt één belangrijk punt duidelijk: we gaan van een alles-in-één-aanpak naar een veel meer gedifferentieerde, op behoefte gebaseerde aanpak.'

Ieder kwartaal worden er OKR’s opgesteld voor de Wat Moet Lukken-programma’s. Die zijn richtinggevend voor de initiatieven die we nemen binnen dit programma. OKR staat voor Objectives and Key Results. Kort samengevat zorgt deze methode ervoor dat je doelstellingen koppelt aan meetbare resultaten. Via deze link kun je de OKR’s inclusief het kerndoel van het programma Nieuw verdienmodel bekijken.