Nieuws over de proposities

Het doel van de 5 proposities is het creëren van waarde voor de consument én voor de Consumentenbond. Dit doen we door ons bestaande portfolio te optimaliseren en nieuwe businessmodellen te onderzoeken.

Op 7 mei vond de tweede propositie-update plaats in de bibliotheek. De propositie-eigenaren gaven een korte presentatie over waar ze mee bezig zijn. En collega’s konden vragen stellen. Een korte samenvatting.

Waar voor je geld

Routebepaler Richard Uijl

Kerndoel: De consumenten in Nederland ervaren dat ze waar voor hun geld krijgen door gemak en zekerheid in het hele koopproces van producten (en rechtstreeks aan het koopproces gekoppelde diensten), dankzij behoeftegedreven en onafhankelijke dienstverlening.

Voorbeelden uit de innovatiepijplijn:

  • De kennismakingsperiode is teruggebracht van 2 maanden tot 1 week. Doel: consumenten gaan eerder betalen voor onze dienstverlening.
  • Een warm welkom bieden aan nieuwe leden, met als doel dat het uitvalpercentage omlaag gaat.
  • Het minimum viable product (mvp) CB 2.0 wordt nu stapsgewijs uitgerold. Meer hierover lees je hier.
  • We zijn een samenwerking aangegaan met Nu.nl. Meer hierover lees je verderop.

Grip op je geldzaken

Routebepaler Ramon Boender

Kerndoel: De consumenten in Nederland (met name jongvolwassenen) ervaren zekerheid en rust inzake het bereiken van levensdoelen, door hun geldzaken (voor hen) goed te organiseren, uit handen te nemen en keuzes eenvoudig te maken.

Voorbeelden uit de innovatiepijplijn:

  • Betaald zorgadvies. Voorheen gaven we altijd gratis advies, maar tijdens de afgelopen zorgverzekeringsperiode hebben we geëxperimenteerd met betaald advies. Met succes: consumenten bleken bereid hiervoor te betalen. Eind 2019 gaan we dat proberen te op schalen: groter in de markt te zetten.
  • Hetzelfde hebben we gedaan met belastingadvies: hoe kunnen wij consumenten helpen met hun aangifte? Ook uit die pilot bleek dat consumenten bereid zijn te betalen voor advies over hun aangifte. Dus ook dat gaan we in de aangifteperiode volgend jaar proberen op te schalen.
  • Ons Private Autolease-collectief hebben we uitgebreid en er is nu ook een E-bike collectief opgetuigd.

Slim & veilig digitaal

Routebepaler Vincent van Amerongen

Kerndoel: De consumenten in Nederland ervaren het gemak van (slimme) digitale producten en diensten die veilig en eerlijk zijn en probleemloos (samen)werken.

Voorbeelden uit de innovatiepijplijn:

  • Digitale APK: Voor een artikel in de Digitaalgids hebben we gekeken hoe het gesteld is met de digitale veiligheid van een aantal lezers. We zijn hen nu aan het benaderen, om te kijken in hoeverre consumenten ook bereid zijn te betalen voor zo’n ‘APK’. Hierbij werken we samen met Studentaanhuis.nl.
  • Kinderen online. We hebben jonge ouders geïnterviewd om te kijken waar zij zich zorgen over maken, bijvoorbeeld pesten online, online aankopen in games en schermtijd. We zijn nu bezig met het bedenken van ideeën om de problemen die ouders ervaren op te lossen. In designsprints gaan we kijken of die ideeën inderdaad hout snijden. Voorbeelden zijn een ouder-hulplijn en een game die je met je gezin kunt spelen.

Grip op je gezondheid

Routebepaler Shanaz Ishaak

Kerndoel: De consumenten in Nederland maken bewuste keuzes voor een gezonde(re) levensstijl, dankzij onafhankelijke dienstverlening afgestemd op hun persoonlijke behoefte.

Bij Grip op je gezondheid bevinden de meeste ideeën zich nog in de eerste fase van de innovatiepijplijn. We hebben een aantal pijnpunten geformuleerd waar jonge ouders volgens ons mee te maken hebben. Die zijn we nu via persoonlijke interviews aan het toetsen bij de doelgroep.


Daar is een aantal ideeën uitgekomen, waarvan we de meeste kansrijke als eerste verder gaan onderzoeken:

1. Een concept van dagmenu's voor jonge gezinnen

2. Een verdienmodel rondom de Nutriscore


Energieslim wonen

Routebepaler Jacqueline Jansen kon er niet bij zijn, maar Manja Weitjens nam de honneurs waar.

Kerndoel: De consumenten in Nederland ervaren dat zij de juiste bouwstenen krijgen om energieslim te kunnen wonen en zijn daarmee ook goed voorbereid op toekomstige energieontwikkelingen.

We zijn bezig met een pilot met THE FCTR-E. Doel: huizen van consumenten energieslim te maken, bijvoorbeeld door de installatie van een warmtepomp. Het eerste contract is inmiddels getekend.


We zijn nu aan het bekijken hoe we deze dienst kunnen gaan uitrollen naar een bredere doelgroep. Meer hierover was te lezen in een van de vorige nieuwsbrieven.

Kom ook naar de volgende propositie-update!

De ontwikkelingen binnen de proposities gaan snel. Dus organiseren we op maandag 3 juni, van 14.30 tot 15.30 uur, opnieuw een update-momentje.


Heb je vragen over de proposities Grip op je gezondheid, Waar voor je geld, Energieslim wonen, Grip op je geldzaken en Slim & veilig digitaal? Kom langs! We zitten op de 2e verdieping bij de bar.

Nu.nl en de Consumentenbond

Een geslaagd huwelijk?

Misschien heb je het gezien: op Nu.nl verscheen in april en mei regelmatig testinformatie van de Consumentenbond. Inmiddels is de pilot afgerond.

In april zijn we gestart met een tijdelijke samenwerking met nieuwssite Nu.nl. Dat was eerder al te lezen in dit bericht op intranet. Uiteraard toegespitst op de specifieke doelgroep van Nu.nl.

We wilden er door experimenteren achter komen in hoeverre deze samenwerking tot een win-win-verdienmodel kan leiden. Inmiddels is de pilot afgerond en uitgebreid geëvalueerd. Het was een succesvol traject, geeft Mark Friederichs, één van de ‘kartrekkers’ van de pilot aan.

‘We zijn tevreden met de resultaten. We hebben een nieuwe doelgroep bereikt: enerzijds mensen die nu geen lid zijn van de Consumentenbond en daarnaast een grote groep jongvolwassenen.’ Hierbij gaat het om Nu.nl-lezers in de leeftijd van 25-44 jaar, want zij houden net een wat andere grens aan dan wij (25 – 40 jaar) voor jongvolwassenen.

Meer bezoekers en doorkliks

‘We hebben een enorme toename gezien in de bezoekcijfers. En in de webwinkeldoorkliks, want met één muisklik zie je waar je het product tegen de laagste prijs kunt kopen’, vertelt Mark. ‘Om een voorbeeld te noemen: de publicatie op Nu.nl van de test bluetoothspeakers (3 stuks) heeft geleid tot 1182 webwinkeldoorkliks. In dezelfde periode hadden we 20 webwinkeldoorkliks voor exact dezelfde 3 bluetoothspeakers zonder Nu.nl. Een mooi resultaat dus.’

De pilot heeft niet tot een substantieel aantal nieuwe leden en een hoge verkoop van testrapporten geleid. ‘Dat was ook niet direct de verwachting, maar dit wilden we uiteraard wel toetsen. De resultaten zijn dusdanig dat we gaan kijken hoe we deze pilot een vervolg gaan geven.’

Ieder kwartaal worden er OKR’s opgesteld in de proposities. Die zijn richtinggevend voor de initiatieven die we nemen als organisatie. OKR staat voor Objectives and Key Results. Kort samengevat zorgt deze methode ervoor dat je doelstellingen koppelt aan meetbare resultaten. Wil je de OKR’s inclusief de kerndoelen nog eens op je gemak doornemen of later een keer terugzoeken? Dan kan dat hier….