Nieuws over de proposities

De proposities gaan over de 5 probleemgebieden waarop wij waarde willen leveren. Ze vormen dus het vertrekpunt van de organisatie van ons werk. Wil je weten wat er allemaal gebeurt in de propositieteams? Je leest het hier!

Vragenuurtje over de proposities

25 maart vond er een vragenuurtje plaats in de bibliotheek. Collega’s konden vragen stellen aan de propositie-eigenaren. Een aantal van de vragen – en antwoorden – kun je hier nalezen.

Waarom zijn de proposities ook alweer in het leven geroepen?

Robbert: ‘Het doel van de proposities is het creëren van waarde voor de consument. Maar tegelijkertijd ook voor de Consumentenbond; we moeten immers wel zorgen voor inkomsten uit onze adctiviteiten, zodat we onszelf kunnen bekostigen. Die twee waardes moeten goed in balans zijn, zodat de klant tevreden is en wij kunnen blijven bestaan.’

Hoe verhouden de gildes en de propositieteams zich tot elkaar?

Robbert: ‘Gildes werken vanuit hun vakmanschap. Als er in een propositieteam een idee ontstaat, wordt dat in de gildes uitgevoerd. In de praktijk zal dit vaak een samenspel zijn. Komen het gilde en het propositieteam niet tot overeenstemming, dan leidt dat tot een spanning en gaan ze daarover samen in conclaaf. Die discussie vindt plaats op basis van feiten: Is er voldoende bewijs dat er een probleem is en dat dit idee het probleem oplost? Is het veilig genoeg om te proberen?’

Komen er nog nieuwe propositieteams?

Robbert: ‘We hebben bewust voor vijf proposities gekozen. Het zou kunnen dat we dit op termijn uitbreiden, maar voorlopig hebben we hier onze handen aan vol, denken we.’

Waar is de propositie ‘Waar voor je geld’ zoal mee bezig?

Richard: ‘We zijn onder meer aan het onderzoeken hoe we de informatie die wij bij de Consumentenbond maken op een andere manier kunnen presenteren, zodat die informatie beter aansluit op de vraag van de consument. Een voorbeeld: veel consumenten oriënteren zich online, maar gaan vervolgens toch naar een winkel voor hun aankoop. Ze missen de fysieke verkoper bij hun online oriëntatie. Iemand die je helpt bij het kiezen van een product, door je gerichte vragen te stellen. We zijn dus aan het zoeken naar hoe je die verkopersrol online beter kunt vormgeven, zodat klanten met eenzelfde 'zekerheidsgevoel' direct de aankoop via ons kunnen doen. In het tweede kwartaal wordt een zogenoemd MVP (Minimum Valuable Product) gemaakt waarmee we voor een aantal producten de nieuwe manier van presenteren in de praktijk gaan testen.'

Betekent dit dat op termijn ook de vergelijkers worden aangepast?

Richard: ‘Dat is geen doel op zich, maar we zoeken naast vernieuwing ook naar manieren om onze diensten te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld de productvergelijker van wasmachines al verbeterd, met onder meer logischere filters en een handigere doorklik naar verkooppunten. De komende maanden wordt gewerkt aan de uitrol van de vernieuwde productvergelijker voor alle producten.’

We zijn al een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan, bijvoorbeeld voor Energieslim wonen. De buitenwereld denkt misschien: ‘Dit heeft de Consumentenbond uitgekozen, dus dat zal wel de beste oplossing zijn.’ Maar dat is niet altijd zo. Nemen we daarmee niet te veel risico’s?

Jacqueline: ‘We zoeken uiteraard naar partners die bij de Consumentenbond passen en aan onze kwaliteitseisen voldoen. Maar het is niet zo dat het aanbod van zo’n partij de enige oplossing is. Dat moeten we duidelijk communiceren naar onze klanten. Ook moeten we goede checks doen en de juiste vragen stellen, zodat we zeker weten dat het aanbod ook echt bij de klant past.’

Ook een vraag?

Heb je ook vragen aan de propositie-eigenaren? Op 7 mei om 11 uur organiseren we opnieuw een vragenuurtje in de bibliotheek op de vierde verdieping. Je bent van harte welkom!