Samenhangend aanbod en mobile first

De Consumentenbond 2.0

Ons huidige businessmodel is niet toekomstbestendig. Willen we in de toekomst ons bestaansrecht behouden, dan zullen we ook jongvolwassenen aan ons moeten binden. Hoe gaan we dat doen? Door ook voor hen moeilijke keuzes makkelijker te maken, op een manier die hén aanspreekt. De inmiddels veelgehoorde term ‘mobile first’ is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Jongvolwassenen – in de leeftijd van 25 tot 40 jaar – kennen ons vooral van het tijdschrift dat bij hun ouders en grootouders ligt en de testinformatie die daarin staat. Dat is één van de inzichten die volgde uit gesprekken die wij hebben gevoerd met deze doelgroep. Wat daar ook uit bleek, is dat zij in hun koopproces vaak op zoek zijn naar het beste product; nummer 4, 5 en 6 bijvoorbeeld vinden ze minder relevant.

Ook slaan ze ‘aan’ op specifieke ‘gebruikssituaties’. Denk bijvoorbeeld aan de beste koptelefoon voor tijdens het hardlopen en de beste draadloze speaker voor op het strand. ‘Het gaat er dus vooral om dat we onze testinformatie laagdrempelig en vereenvoudigd aanbieden aan deze doelgroep’ zegt Mike Vernooij van Dept, het bureau dat ons helpt bij het ontwikkelen van het nieuwe concept Samenhangend aanbod en mobile first. ‘Een overzicht met 194 tv’s maakt moeilijke keuzes niet makkelijk. Jongvolwassenen gaan eerder op zoek naar bijvoorbeeld de beste energiearme smart-tv voor een kleine kamer.’

De klant kennen

Het is dus belangrijk om onze klant goed te leren kennen en de juiste informatie te bieden. Vooral wanneer consumenten in een nieuwe levensfase komen, staan ze voor ingewikkelde keuzes die ze niet eerder hebben gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de geboorte van een kind of de koop van een huis. De Consumentenbond wil hen juist op deze relevante momenten helpen en pijnpunten oplossen. Simpel, snel en slim door optimaal gebruik te maken van de smartphone. Mobile first dus.

Het op deze wijze aanbieden van informatie wordt nu getest in een MPV (MInimum Valuable Product) met drie productgroepen. ‘Hierbij maken we gebruik van een innovatieplatform dat voorlopig naast ons huidige platform gaat lopen’, vertelt Mike. Met andere woorden: we gaan ons nieuwe aanbod op een deel van onze doelgroep testen, terwijl het huidige platform gewoon op de oude manier blijft bestaan. ‘Op die manier kunnen we rustig kijken of het nieuwe concept echt aanslaat. Aan het eind van het tweede kwartaal hopen we de eerste bezoekers op het nieuwe platform te verwelkomen, bijvoorbeeld via campagnes op social media.’

Consumentenbond als dienstverlener

Een ander belangrijk onderdeel van Consumentenbond 2.0 is de verandering richting dienstverlener. ‘De proposities zijn allemaal druk bezig om vanuit hypotheses de behoefte van de consumenten en de bijbehorende waarde in kaart te brengen’, licht Jerry Nicolaas, routebepaler van het programma Samenhangend aanbod en mobile first, toe.

‘Iedere waardepropositie moet grensverleggend en origineel zijn, met een onweerstaanbare gebruikerservaring. Een goed voorbeeld is de pilot die nu loopt in samenwerking met THE FCTR E.’ Meer hierover is te lezen in de vorige nieuwsbrief.

Flexibeler en wendbaarder

‘In de complexe en snelle hedendaagse markt zorgt agile voor flexibiliteit en wendbaarheid. Agile houdt in dat er sneller wordt ingespeeld op ontwikkelingen en onzekerheden. Werken op een agile wijze heeft als doel om (digitale) producten en diensten met zoveel mogelijk waarde zo snel mogelijk naar de klant te brengen. Op die manier willen we de klanttevredenheid verhogen en sneller kunnen innoveren.’

Onze content en data moeten dus snel en flexibel ingezet kunnen worden richting meerdere platformen. Dat is cruciaal om onze doelstellingen op lange termijn te behalen. Hierbij gaan we zeker niet overhaast te werk, benadrukt Mike. ‘We gaan pas volledig op het nieuwe platform over als we zeker weten dat deze manier van content aanbieden ook echt werkt. En we eraan kunnen verdienen.’