Nieuws over de gildes

In de gildes zit het vakmanschap dat we inzetten om daadwerkelijk waarde te creëren voor de consument. Inmiddels zijn er al 10 gildes van start. Waar zijn zij mee bezig? Is er nieuws te melden? Je leest het hier!

Gilde Klantwaarde

Waarde voor de klant en waardevolle klanten

Op 17 april kwam het gilde Klantwaarde bij elkaar om het kerndoel van het gilde met elkaar af te stemmen. Er was al enige tijd behoefte aan meer duidelijkheid over de doelstellingen en de samenwerking binnen en buiten het gilde.

‘Het kerndoel van het gilde mocht nog wat meer tot de verbeelding spreken’, vertelt routebepaler Henk de Torbal. ‘Het team heeft uit 6 nieuwe concept-kerndoelen met een meerderheid van stemmen gekozen voor het nieuwe kerndoel: Waarde voor de klant en waardevolle klanten. Het gilde Klantwaarde heeft een regierol voor het bewaken van de klantreis voor de Consumentenbond.’

Ook de Objectives & Key Results (OKR’s) van zowel de proposities als de programma’s kwamen aan bod. Ze werden aan de wanden opgehangen en iedereen kreeg de gelegenheid om zijn/haar naam erbij te noteren. ‘Op die manier wilden we inzichtelijk krijgen wie aan welke OKR bijdraagt. En aangeven of het resultaat haalbaar is vanuit de rol met de beschikbare middelen’, legt Henk uit.

Samenwerking

Ten slotte is er gesproken over de nieuwe (Strategyzer-)werkwijze om met elkaar tot innovatie te komen. Hierover lees je meer eerder in deze nieuwsbrief. En welke stappen we hanteren om van een zogenoemde ‘customer problem fit’ naar uiteindelijk een ‘business model fit’ te komen. Hierbij is er ook geschetst welke rollen vanuit Klantwaarde, Klantinzicht en andere gildes betrokken zijn bij de proposities en op welk moment er met elkaar samengewerkt wordt.


Al met al was het een interactieve meeting die voor meer duidelijkheid in het gilde heeft gezorgd!

Aftrap gildes Content & Media en Keuze-informatie

In april vond de aftrap plaats van de gildes Content & Media en Keuze-informatie. Omdat dit behoorlijke clubs zijn, is ervoor gekozen om direct subcirkels te creëren. Tijdens de startsessies presenteerden de routebepalers Dieneke Hengeveld en Petra van der Aa aan ‘hun’ gildes de door hen gekozen subcirkels en routebepalers.


In de loop van mei zullen alle genoemde cirkels en subcirkels aan de slag zijn en kun je in holaSpirit bekijken wie er allemaal in zitten en in welke rollen.

Gilde Content & Media

Routebepaler Dieneke

Tijdens de startsessie konden de gildeleden van Content & Media met post-its op de muur aangeven welke rollen ze voor zichzelf zagen in de cirkel en subcirkels.

Gilde Keuze-informatie

Routebepaler Petra