Nieuws over de proposities

De proposities gaan over de 5 probleemgebieden waarop wij waarde willen leveren. Ze vormen dus het vertrekpunt van de organisatie van ons werk. Wil je weten wat er allemaal gebeurt in de propositieteams? Je leest het hier!

Wegens succes herhaald: vragenuurtje over de proposities

Eind maart organiseerden we voor de eerste keer een vragenuurtje, waarbij je vragen kon stellen aan de eigenaren van de proposities Grip op je gezondheid, Waar voor je geld, Energieslim wonen, Grip op je geldzaken en Slim & veilig digitaal.


Een aantal van die vragen en antwoorden zijn te lezen in de vorige nieuwsbrief. Zo wilde een collega weten of we niet te veel risico’s nemen met de samenwerkingsverbanden die we aangaan. En of er op termijn nog nieuwe propositieteams bijkomen. En waar is de propositie Waar voor je geld nu eigenlijk mee bezig?


Omdat er vast nog veel meer vragen zijn, organiseren we opnieuw een vragenuurtje: op dinsdag 7 mei van 11 tot 12 uur, in de bibliotheek op de 4e.

Kom langs en stel de propositie-eigenaren al je vragen!

De innovatiepijplijn

In 4 stappen van een kansrijk idee naar een succesvol product

Het doel van de proposities is het creëren van waarde voor de consument én voor de Consumentenbond. We moeten immers wel zorgen voor inkomsten uit onze activiteiten, zodat we onszelf kunnen blijven bekostigen.


Alleen het bedenken van mogelijk kansrijke producten en diensten is daarvoor niet genoeg; je moet ook kunnen bewijzen dat het idee ook echt geld gaat opleveren. Dat doen we in de nieuwe werkwijze aan de hand van vier vragen:


  1. Is er een relevant probleem?
  2. Is er een oplossingsrichting die het probleem oplost?
  3. Is er in de markt interesse in de beoogde oplossing en is de markt bereid ervoor te betalen?
  4. Is er een manier om de oplossing ‘te schalen’ zodat er een positieve marge kan worden gerealiseerd?


Deze manier van werken vergroot de kans op diensten die grotere groepen consumenten echt willen, met minder risico. We ontwikkelen immer producten en diensten vanuit de consument en bij elke ontwikkelstap leveren we bewijs voor onze aannames. Grotere investeringen doen we pas zodra we een onderbouwde business case kunnen maken.

Veel ideeën in de pijplijn

Op dit moment zijn de vijf proposities met allerlei kansrijke ideeën aan de slag die zich in verschillende fases van die nieuwe werkwijze bevinden. Dat noemen we de innovatiepijplijn van onze organisatie.

Zo is de propositie Grip op je geldzaken in de eerste stap onder meer bezig met het idee van een zorgverzekeringscollectief, in stap 2 met persoonlijk advies op het gebied van verzekeren en betalen, in stap 3 met het E-bike collectief en in stap 4 met de massa claimservice.

Grip op je gezondheid is in stap 1 onder meer aan het nadenken over dagmenu’s voor jonge gezinnen en een gezonde voedingsinspiratie-app. Het idee ‘Gezonde voeding voor zwangere vrouwen’ bevindt zich nu in stap 2.


De op het oog kansrijke ideeën toetsen de proposities in persoonlijke interviews met hun doelgroep. Op die manier proberen ze zo goed mogelijk te achterhalen waar de pijnpunten zitten bij de potentiële afnemers, en of het idee ook echt een oplossing daarvoor biedt.

Frisse blikken binnenhalen

De nieuwe Consumentenbond stelt zich meer open naar de buitenwereld en zoekt proactief de samenwerking met andere partijen. Een mooi voornemen, maar hoe werkt dat in de praktijk? Innovatiemanager Manja Weitjens laat dit zien aan de hand van een voorbeeld: de KvK Business Challenge.

Manja is er een groot voorstander van: het binnenhalen van inzichten van buitenaf. ‘De outside-in-gedachte’, noem ik dat. Je laat als organisatie andere mensen meedenken, in plaats van dat je alles zelf bedenkt en uitvindt. Bij voorkeur mensen die wat verder afstaan van je eigen business. Zo haal je frisse blikken binnen en ontstaan er nieuwe inzichten. En ga je bovendien bedrijfsblindheid tegen.’

Voor Manja bij de Consumentenbond in dienst trad, werkte ze als innovatieprojectleider bij de Kamer van Koophandel. Die organiseert jaarlijks de KvK Business Challenge: een soort denktank. Bedrijven en organisaties kunnen er hun probleem of vraag neerleggen en daar kunnen bedrijven en dienstverleners op intekenen met hun mogelijke oplossingen.

‘Ook de Consumentenbond heeft daar een vraagstuk neergelegd: “Hoe maak je consumenten baas over eigen data?” Wij willen oplossingen vinden waarmee consumenten meer controle krijgen over hun eigen data en zo zelf keuzes kunnen maken over wat daarmee gebeurt.’

Virtuele beschermengel

Kennelijk raakte dat vraagstuk een snaar, want de Consumentenbond kreeg van alle challenges de meeste inschrijvingen. Samen met Martin de Boer, IT-architect bij de Consumentenbond, stelde Manja een consortium samen van bedrijven die ieder met een deeloplossing waren gekomen voor onze challenge.

Zij gaan samen het idee vormgeven van een virtual guardian angel: een virtuele beschermengel die ervoor zorgt dat consumenten zelf bepalen welke aanbieders hen wat mogen aanbieden. ‘Het moet een soort platform worden tussen consumenten en aanbieders, waarop jij als consument anoniem blijft en niemand kan zien waar jij naar zoekt. Pas als je je keuze voor een product of dienst hebt gemaakt, maak je je openbaar aan alleen die partij.’

Samen ondernemen

‘Het is nog een concept, waarbij we volgens de zogenoemde lean startup-methode stap voor stap gaan werken naar een schaalbare dienst: een dienst waar we daadwerkelijk aan gaan verdienen’, vertelt Manja. ‘Met de door ons uitgekozen bedrijven gaan we dit jaar nog een designsprint uitvoeren.


Dit doen we op basis van “samen ondernemen”, dus we betalen die bedrijven niet. Maar als de designsprint succesvol blijkt en consumenten bereid zijn ervoor te betalen, gaan we mogelijk een joint venture aan.’

Ook in de andere proposities is de pijplijn aardig gevuld. Wil je daar meer over weten? Kom dan naar het vragenuurtje over de proposities (zie hierboven).