Nieuw verdienmodel

Ons huidige lidmaatschapsmodel sluit onvoldoende aan op de behoeften in de markt. Het programma ‘Nieuw verdienmodel’ werkt hard aan een nieuwe aanpak. En daarin is weer een flinke stap gezet.

In de vorige nieuwsbrief hebben we al een eerste tipje van de sluier opgelicht over de ontwikkelingen. Hier kun je dat nog een keer nalezen. Maar inmiddels is er weer veel gebeurd.

Om te beginnen: met ons verdienmodel bedoelen we de samenhangende activiteiten die zorgen voor voldoende inkomsten om onze activiteiten te dekken. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

We bieden onze informatie en diensten dus op verschillende manieren aan: zie de drie blokken in het schema. De rol van de proposities is ervoor zorgen dat we onze belofte aan de consument (bijvoorbeeld grip krijgen op je geldzaken) waarmaken. En wel zo dat we maximale waarde bieden aan de consument en ook voldoende waarde genereren voor de Consumentenbond. Dus deels via het lidmaatschap, deels via losse diensten en deels via de gratis laag.

De focus van het programma voor de rest van dit jaar ligt eerst op het versterken van ons lidmaatschapsaanbod. Daarvoor is nodig dat we nieuwe pakketten samenstellen. Die pakketten zullen voor een deel bestaan uit wat we al hebben en voor een deel uit nieuwe content en diensten.

De belangrijkste uitgangspunten

  • Gedifferentieerd qua inhoud: CB Basis en CB Extra lijken te veel op elkaar en zijn te veel one-size-fits-all: het enige verschil is wel of geen Consumentengids.
  • Gedifferentieerd in prijs: ook qua prijs liggen de huidige pakketten eigenlijk nauwelijks uit elkaar: €5,75 en €7,50 per maand. Maar we hebben in de markt de behoefte gemeten aan verschillende prijspunten, waaronder ook een laagdrempelig lidmaatschap van rond de €3 per maand.
  • Relevanter: dat wil zeggen dat het lidmaatschap ook echt meerwaarde moet opleveren en dus diensten moet bevatten die alleen voor leden beschikbaar zijn.

Er zijn natuurlijk vele manieren om pakketten samen te stellen. Je zou lidmaatschappen kunnen ontwikkelen gericht op bepaalde levensfasen, zoals een Jonge ouders-lidmaatschap. Of bijvoorbeeld rond de proposities, zoals een Gezond Leven-lidmaatschap. Maar dat gaan we allebei niet doen.

Wat vinden consumenten belangrijk?

We hebben onder consumenten onderzocht wat ze belangrijke onderdelen van een lidmaatschap zouden vinden, en ook wat ze daar voor over zouden hebben. Daarbij hebben we duidelijke clusters onderscheiden met verschillende behoeften en verschillende betalingsbereidheid.

De werktitels van de beoogde pakketten zijn:

  • Collectief: het laagdrempelige instaplidmaatschap dat toegang biedt tot collectieven en overstapservices. Onderdeel van dit pakket is (een variant van) de digitale Consumentengids.
  • Aankoop: hetzelfde aanbod als Collectief, plus toegang tot testinformatie en gepersonaliseerd koopadvies.
  • Zeker: hetzelfde aanbod als Collectief, plus hulp bij financiële en juridische vraagstukken.
  • Compleet: al het voorgaande.

Papieren gidsen (zowel de Consumentengids als de SI-gidsen) maken geen deel uit van deze pakketten, maar kunnen als add-on tegen extra betaling worden aangeschaft.

Nieuwe doelgroepen aanspreken

Hoopgevend is dat ons onderzoek laat zien dat we door op deze manier te differentiëren veel meer mensen voor een lidmaatschap kunnen interesseren. En, minstens zo belangrijk, dat we zo ook nieuwe doelgroepen kunnen aanspreken. Dat biedt dus kansen om de dalende ledenaantallen en dalende inkomsten te keren en een stevige basis voor onze toekomst te leggen.

De komende drie maanden gebruiken we onder meer om alvast een aantal dingen te testen en om concreet inhoud aan deze pakketten te geven. Daarnaast willen we de technische randvoorwaarden (website en systemen) helder krijgen. En gaan we over de marktbenadering en communicatie nadenken.