Nieuw operationeel model

Belonen en beoordelen: waar staan we nu?

In deze nieuwsbrief ook aandacht voor het belangrijke onderwerp beoordelen en belonen. Wat gaan we doen? Kirsten Kolkman, manager personeel en organisatie, geeft een update.

Het onderwerp beoordelen en belonen houdt ons op dit moment behoorlijk bezig. Enerzijds omdat we zoeken naar een pragmatische oplossing voor de beoordelingsronde van 2019. Anderzijds omdat er natuurlijk voor 2020 en verder een systematiek moet komen die aansluit bij de nieuwe manier van werken.

Ten aanzien van de beoordelingsronde 2019 hebben we een instemmingsverzoek bij de Ondernemingsraad ingediend. Naar aanleiding van de reacties uit de organisatie heeft de Ondernemingsraad besloten om hier niet mee in te stemmen. Omdat het voorgenomen besluit een substantiële bezuiniging oplevert in de structurele kosten, leek dit aanvankelijk een goed voorstel. Het is zeker niet de bedoeling geweest om hiermee medewerkers te demotiveren. Het werken aan de nieuwe organisatie vraagt van ons allemaal extra inspanning, op elk niveau en of je nou aan het eind van je schaal zit of niet.

Voor de beoordelingsronde 2019 zullen we op korte termijn een of meerdere alternatieven toetsen. Hierover zullen we via intranet communiceren. Het streven is om voor 1 november dit jaar een pragmatische aanpak van de beoordeling 2019 te hebben.

Nog veel vragen

Dan de toekomst: gaan we nu wel of niet zonder functies verder? En stel dat er geen functies zijn maar rollen, hoe wordt het salaris dan bepaald? Houden we de beoordelingscyclus in stand en zo ja: met wie voer je dan als medewerker de gesprekken? Houden we de beloning gekoppeld aan de beoordeling en zo niet: wat is het alternatief? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers regelmatig feedback krijgen op hun functioneren, gericht op persoonlijke ontwikkeling?

Allemaal vragen die we moeten gaan beantwoorden in de komende maanden. Met als doel te komen tot een systematiek die aansluit bij het werken zonder managers, hoofden en teamleiders en in flexibele teams met verschillende rollen.

Op safari

In september zullen we, mede op basis van de input uit deze gesprekken, een plan maken over welke stappen we moeten zetten om te komen tot aangepaste of nieuwe instrumenten die aansluiten bij de nieuwe Consumentenbond. Deze stappen zijn afhankelijk van de antwoorden op de hierboven gestelde en nog andere vragen en de richting die we kiezen.

De eerste telefoongesprekken leren ons dat ook de organisaties die al langer op basis van zelforganisatie werken, nog op zoek zijn naar het aansluiten van belonen en beoordelen.

De eerste stap zijn we nu aan het zetten: een groepje bestaande uit collega’s van P&O (Erwin en Kirsten), Way of Working (Niels) en de Ondernemingsraad (Arjen, Priscilla en Ramona) laat zich door verschillende organisaties inspireren op deze onderwerpen. We hebben belafspraken met: Springest, bol.com, KWF, Hike One, Effectory en waarschijnlijk nog met ABN AMRO, DEPT en Buurtzorg. Ook gaan we met een grotere groep collega’s op ‘safari’ bij Visii; een organisatie die al langere tijd volledig holocratisch werkt.

Meer duidelijkheid

Volgende maand zal er een concrete planning zijn, die meer duidelijkheid zal bieden over het proces, de inhoud en het gewenste eindresultaat. Die duidelijkheid zal in stapjes komen. We proberen zo goed mogelijk te communiceren over de voortgang. Maar stel gerust alle vragen die je hebt, daar kunnen we ook andere collega’s weer mee helpen.

Kirsten Kolkman,

Manager personeel en organisatie

Praktisch

Waar zit je nu weer?

Enthousiast aan het flexen, maar zijn je collega’s je regelmatig kwijt? Zet je locatie als statusbericht in MS Teams.

Zo doe je dat:

  1. ga naar MS Teams en klik op je profielfoto rechtsboven
  2. klik in het dropdownmenu op ‘Statusbericht instellen’
  3. noteer in het veld je locatie en stel in hoe lang dat zichtbaar moet zijn
  4. klik op ‘Gereed’

Hola! 3 handige tips

We werken al een tijdje met holaSpirit. Hoe houd je je kennis over holaSpirit up-to-date? 3 handige tips.

Tip 1: Wanneer er een nieuwe facilitator of secretaris is gekozen, blijf dan als oude facilitator of secretaris de eerste meetings naast je opvolger zitten om aanwijzingen te kunnen geven.

Tip 2: Plan 1 keer per maand of 1,5 maand standaard een roloverleg. Zo blijf je gewend aan de methodiek (ping-pong) en blijf je werken aan de organisatie.

Tip 3: Voer een rol op in je cirkel die als doel heeft de manier van werken te borgen. Deze rol kan ook vragen beantwoorden.

De komende periode komen er weer regelmatig e-learning modules online voor holaSpirit. Zo kun je kennis opdoen op momenten dat het jou uitkomt. Zo vind je hier al handige modules over het instellen van notificaties, het klaarzetten en indienen van een rolvoorstel, het toevoegen van projecten en het raadplegen van overzichtspagina’s van cirkels.

Gezocht: ideeën voor podcasts

Bij een nieuwe manier van werken horen uiteraard ook de nieuwste communicatiemiddelen. Dus zijn we ook volop aan het experimenteren met podcasts. Denk je met ons mee?

Een podcast is – kort gezegd – een audio-uitzending die je kunt beluisteren wanneer het jou uitkomt. Heb je de allereerste pilot-podcast met Sandra Molenaar al beluisterd?


Deze podcast met Sandra krijgt een vervolg. In de volgende interne postcasts gaan we vragen van medewerkers voorleggen aan andere collega’s, bijvoorbeeld de routebepalers. Wat zou jij graag willen weten en van wie? Stel je vraag via het formulier hiernaast.


Kirsten van Loon en Bert Quist

Vragen voor de podcast

Hoe ervaar jij het nieuwe werken?

Ligt je iets op het hart over bijvoorbeeld het flexwerken of het nieuwe operationele model? Meld het aan de Voelspriet-cirkel! Het mailadres is voelspriet@consumentenbond.nl.

De Voelsprietcollega’s filteren alle signalen over het nieuwe werken voor de bovenliggende cirkels, zodat ze daar opgepakt kunnen worden. Ook geven ze proactief adviezen over verbeteringen, op basis van ervaringen van collega’s.


Wil je op de hoogte zijn wat de cirkel Voelspriet bespreekt en aan acties oppakt? Hier vind je alle werkoverleg-resultaten.