Nieuw verdienmodel

Hoe staat het met ons nieuwe verdienmodel?

Het zal niemand zijn ontgaan dat we werken aan een nieuw verdienmodel voor de Consumentenbond. Inmiddels zijn we al begonnen met de implementatie ervan. Hoe gaan we daarbij te werk?

Blauwdruk

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld hoe de blauwdruk voor het nieuwe verdienmodel eruitziet en hoe die tot stand is gekomen. Je kon onder meer lezen hoe de nieuwe lidmaatschapspakketten er in concept uitzien. Zie ook de afbeelding hiernaast.

Wie werken er aan het nieuwe verdienmodel?

Inmiddels zijn er al veel collega’s betrokken bij dit programma. In het gelijknamige MS Teams staan maar liefst 47 personen geregistreerd en er komen er wekelijks wel 1 of 2 bij.

We hebben de implementatie verdeeld over 10 werkstromen met elk een eigenaar. Per werkstroom is een team opgesteld dat zelfstandig werkt aan een onderdeel van het verdienmodel. De eigenaren komen wekelijks bijeen in het programma-overleg om de zaken af te stemmen.

Vanwege de impact van dit programma is er ook een stuurgroep gevormd, bestaande uit Sandra Molenaar, John Visser, Marcel van Venetien en Dieneke Hengeveld. De stuurgroep is onder meer verantwoordelijk voor de business case en voor het betrekken en informeren van de Raad van Toezicht en de Bondsraad.

Dit zijn de werkstromen en hun eigenaren:

  • Collectieven & Dienstenvergelijkers - Ramon Boender
  • Aankoop – Richard Uijl
  • Hulp bij financiële zaken – Ramon Boender
  • Juridische ondersteuning – Ramon Boender
  • Consumentengids 3.0 – Mark Friederichs
  • Migratie – Tjeerd Gratama
  • Marketing & Communicatie – Maaike Kammerman
  • Technische realisatie – Ron Visser
  • Online realisatie – Sanne Sauer
  • Programmanagement – Dieneke Hengeveld

Waar zijn de werkstromen mee bezig?

Binnen de werkstromen van Ramon en Richard wordt nu hard gewerkt aan de definitieve invulling van de nieuwe pakketten. Eind september hopen we daarmee ver genoeg te zijn om een goede inschatting te kunnen maken van het benodigde budget en de definitieve planning.

Consumentengids 3.0 zit momenteel volop in de zoektocht naar de juiste inhoud en vorm voor de digitale Consumentengids. Die zal onderdeel worden van de pakketten.

Binnen de werkstromen voor de technische en online realisatie zijn al de eerste analyses gemaakt, maar zij kunnen pas echt flink aan de slag als de definitieve pakketten en de vereisten daarvoor bekend zijn. Hetzelfde geldt voor de werkstromen Migratie en Marketing & Communicatie: ook daarvoor ligt het zwaartepunt wat later in het traject.


In de volgende nieuwsbrieven meer nieuws vanuit de verschillende werkstromen.

Meer weten?

Inmiddels hebben veel collega’s al een presentatie bijgewoond over het nieuwe verdienmodel. Heb jij die nog niet gehad en wil je graag een wat uitgebreidere toelichting voor je cirkel? Meld je dan bij Dieneke Hengeveld.