Nieuw verdienmodel

Wat vindt de Bondsraad van onze plannen?

Een nieuw verdienmodel invoeren is niet niks. Daarbij nemen we uiteraard ook de Bondsraad mee. Op 10 september was het verdienmodel daarom voor de 2e keer onderwerp van een discussieavond voor onze Bondsraadleden.

Eerder dit jaar gaf Mark Helder van Simon-Kucher al een presentatie voor de Bondsraad. Die ging over de marktonderzoeken die we hebben gedaan. En over de drie kernprincipes die we op basis daarvan hebben opgesteld voor het nieuwe verdienmodel: gedifferentieerd, laagdrempelig en relevant.

De Bondsraadleden waren toen over het algemeen positief. ‘De gepresenteerde resultaten geven een duidelijke en goede richting’, was een van de conclusies. ‘Vervolgstappen als exacte inhoud van lidmaatschappen, precieze prijspunten en migratie zijn nu belangrijk.’ En daar waren wij het uiteraard mee eens.

10 stellingen

Tijdens de discussieavond voor de Bondsraad, op 10 september, gaf Dieneke een presentatie over die vervolgstappen. Ze presenteerde de inmiddels uitgewerkte blauwdruk met 4 lidmaatschapspakketten. Vervolgens werd er in groepen gediscussieerd over 10 stellingen. Deze stellingen gingen allemaal over zaken waar we zelf nog niet helemaal uit zijn.

De uitkomsten van de discussie, begeleid door diverse collega’s, waren zeker niet eensgezind. Met sommige stellingen was iedereen het eens. Zo was de Bondsraad unaniem positief over de stelling: ‘Het is goed dat we waardevolle content en diensten zoals vergelijkers en collectieven achter een lidmaatschapsmuur zetten’. Dat gold ook voor: ‘Het helpen van consumenten op het gebied van consumentenrecht is een kans, gezien het beperkte aantal concurrenten’.

Er was ook een stelling waar de Bondsraadsleden het unaniem mee oneens waren: ‘Reviews zijn voor consumenten minstens zo belangrijk als testinformatie.’


Over ongeveer de helft van de stellingen waren de meningen verdeeld. Dit was het sterkst zichtbaar bij: ‘Als we Beste Koop-producten kunnen aanbieden met korting, dan wordt het pakket ‘Collectief’ echt aantrekkelijk.’

Wordt vervolgd

Waarschijnlijk zullen we tijdens de implementatiefase van het nieuwe verdienmodel nog wel een of meerdere keren aankloppen bij de Bondsraad. Om de voortgang toe te lichten, maar ook om in discussie te gaan.

Consumentengids 3.0: méér dan de gids in een nieuw jasje

Binnen het programma Nieuw verdienmodel is een aantal werkstromen gedefinieerd. Het gaat te ver om ze hier allemaal toe te lichten, dus pikken we er voor nu eentje uit: de Consumentengids 3.0. ‘Eigenaar’ Mark Friederichs vertelt wat we ons daarbij voor mogen stellen.

De werkstromen van het programma Nieuw verdienmodel zijn de processen die we doorlopen om het nieuwe verdienmodel goed in te kunnen richten. Consumentengids 3.0 is één van die werkstromen. In alle pakketten van het nieuwe verdienmodel zit straks namelijk een digitale Consumentengids. Hoe gaat die eruitzien? We vragen het aan ‘werkstroom-eigenaar’ (nee, dit staat niet in zijn LinkedIn-profiel) Mark Friederichs.

Consumentengids Digitaal

Consumentengids 3.0 bestaat uit 2 onderdelen, licht Mark toe. ‘De eerste is Consumentengids Digitaal. Dat is in feite gewoon de huidige Consumentengids, maar dan in een digitale, pdf-achtige versie. Het idee is om die aan alle leden te geven, ongeacht het pakket dat ze afnemen.’

Een volgende stap is om de artikelen uit de Consumentengids Digitaal ook goed leesbaar te maken op je smartphone. ‘Daarvoor moet de CB Reader, waarvan net een eerste versie is gerealiseerd, flink doorontwikkeld worden.’

Gedifferentieerde uitgave

Het tweede onderdeel van Consumentengids 3.0 vergt wat meer denkwerk. ‘Dat moet een meer gedifferentieerd product worden, dat wél afhankelijk is van het gekozen pakket. Heb je het pakket Aankoop, dan zou je bijvoorbeeld een digitale uitgave met allerlei testinformatie kunnen krijgen.’


Dit tweede onderdeel wordt zo ontwikkeld dat het vooral op een smartphone heel toegankelijk is. Mobile first dus. Maar hoe het er precies uit moet komen te zien, is nog niet duidelijk. Moet dat een nieuwsbriefachtige uitgave worden, een digitaal tijdschrift of misschien iets met video?

‘In principe staat alles staat nog open’, zegt Mark. ‘De komende maanden gaan we prototypes ontwikkelen die we gaan testen onder onze nieuwe doelgroepen. We volgen daarbij de Strategyzer-methodiek, waarover in de vorige nieuwsbrief al te lezen was. Belangrijk bij dit alles is dat het om zogenoemde ‘push-informatie’ gaat: informatie die naar jou toekomt dus. Dit in tegenstelling tot de ‘pull-informatie’ op de website, waar je zelf naartoe gaat.’

‘Nieuwe leden betalen straks, ongeacht het pakket dat ze hebben, een klein bedrag extra als ze de Consumentengids ook op papier willen ontvangen. ‘We denken nu aan een meerprijs van €2.’