Nieuw verdienmodel

In mei hebben we een blauwdruk opgesteld voor een gedifferentieerd lidmaatschapsmodel, gebaseerd op specifieke behoeftes van consumenten. We hebben hier al diverse keren over verteld in de nieuwsbrief. Hier de laatste stand van zaken!

Wat is er tot nu toe allemaal gebeurd?

Vanaf juni zijn we binnen het programma Nieuw Verdienmodel bezig met de voorbereiding van de implementatie van dit nieuwe lidmaatschapsmodel. Veel collega’s zijn inmiddels betrokken bij een van de ontwikkel- of implementatiewerkstromen.

Halverwege oktober schoof ook bureau Simon-Kucher weer bij ons aan. Zij hielpen ons om de inmiddels ingevulde pakketten en een aantal losse producten en diensten te valideren in de markt in een tweede, uitgebreid marktonderzoek.

Een maand later beschikten we over de uitkomsten en op 21 november konden we het definitieve model presenteren. De blauwdruk is in grote lijnen gevalideerd: we lanceren vanaf halverwege volgend jaar een gedifferentieerd aanbod gestructureerd rond specifieke behoeftes.

Wat is er veranderd?

‘Pakket collectief’ wordt basislidmaatschap

We gaan de basislaag in ons model niet aanbieden als een pakket, maar als basislidmaatschap. Alle leden van de Consumentenbond hebben in de toekomst dit lidmaatschap, ook de huidige leden. Bovenop het lidmaatschap kan dan worden gekozen voor een pakket Aankoop, een pakket Zeker of beide pakketten in Compleet. Overigens zijn dit nog werktitels, aan de definitieve naamgeving wordt gewerkt.

Bijdrage aan belangenbehartiging, contractvoordeel alert en ledenkorting zijn toegevoegd aan het basislidmaatschap

Uit het laatste marktonderzoek bleek overduidelijk dat bijdragen aan onze belangenbehartiging voor veel mensen (ook jongvolwassenen) een belangrijke reden is om een lidmaatschap te nemen. Ook de ‘contractvoordeel alert’ (onlangs gelanceerd als ‘Kostenservice’) werd vaak gekozen in het ideale pakket. Uit het eerste marktonderzoek leerden we al dat korting op losse Consumentenbond producten en diensten waarde toevoegt aan een lidmaatschap.

De digitale Consumentengids komt niet in het basislidmaatschap

Door de digitale Consumentengids niet toe te voegen aan het goedkope basislidmaatschap, lopen we minder risico dat veel van de huidige leden zullen overstappen naar dit basislidmaatschap. Bovendien wordt de (relatief kleine) overstap van het basislidmaatschap naar een van de aanvullende pakketten hierdoor interessanter. Daar gaan we dus ook meer op focussen.

Wat hebben we nog meer besloten?

Ook over een aantal andere belangrijke zaken hebben we de afgelopen tijd besluiten genomen.

Alle huidige leden worden gemigreerd

Omdat het basislidmaatschap voor alle leden zal gaan gelden, gaan we onze huidige leden allemaal migreren naar het pakket Compleet. De Extra-leden krijgen daar hun papieren gids bij. Alle huidige leden blijven hun huidige tarief betalen en krijgen dus meer waar voor hun geld.


We gaan het jaarlidmaatschap weer invoeren

Een van de uitkomsten van het marktonderzoek was dat er een duidelijke interesse is in een jaarlidmaatschap, mits dat voordeel oplevert. We gaan dus een korting aanbieden (10%) als een lid zich voor een jaar wil vastleggen.


Bij overstapservices en collectieven kan een gratis lidmaatschap worden aangeboden

We gaan onderzoeken hoe we de drempel voor deelname aan collectieven en overstapservices laag kunnen houden voor niet-leden. Bijvoorbeeld door hen bij een overstap gratis lid te maken voor een bepaalde periode. Vervolgens gaan we ze uiteraard proberen te behouden als lid en/of te interesseren voor een van onze aanvullende pakketten.

Hoe nu verder?

Na de ontwikkelfase, breekt nu de implementatiefase aan. Het streven is om uiterlijk half 2020 live te gaan met ons nieuwe aanbod. Alle implementatie-werkstromen zijn al druk bezig om inschattingen en plannen te maken.


Hoe we een en ander precies gaan organiseren rond de implementatie begint inmiddels ook duidelijk te worden. Voor het einde van het jaar hopen we een implementatiemanager aan te kunnen stellen die de implementatie in goede banen gaat leiden en sturing gaat geven aan de werkstromen online realisatie (Sanne en Jerry), technische realisatie (Ron), marketing & communicatie (Natasja) en migratie (Tjeerd). De propositiecirkel is vanaf nu onder aansturing van Marcel verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe pakketten: Ramon voor het basislidmaatschap, Richard voor Aankoop en Ilse voor Zeker.


Dieneke Hengeveld