Strategie in uitvoering

WML-programma's: een nieuwe fase breekt aan

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de Wat Moet Lukken-programma’s (WML). Er is in die periode veel bereikt.

Een aantal programma’s is daarmee in een fase gekomen waarin het geen meerwaarde meer biedt om ze als programma te blijven besturen. Vanuit het kerndoel Q4 van de WML-cirkel is daarom bepaald om deze programma’s naar de staande organisatie over te dragen. Dit heeft geleid tot de volgende besluiten:

 • Het programma ‘Aantrekkelijk merk’ gaat over naar gilde Merk & Integrale Communicatie. Zo nodig organiseert Maaike daarvoor een aparte subcirkel.
 • Het programma ‘Nieuw operationeel model’ gaat over naar het gilde Personeels- & Organisatieontwikkeling. Zo nodig organiseert Kirsten daarvoor een aparte subcirkel.
 • Het programma ‘Samenhangend aanbod/mobile first gaat over naar het gilde Productonwikkeling. Zo nodig organiseert Jerry daarvoor een aparte subcirkel.
 • De programma’s ‘Nieuw verdienmodel’ en ‘Klantrelatiemanagement’ blijven wel bestaan. Dieneke en Miryam blijven de routebepalers en vanuit de Richtinggevers blijft Marcel de verantwoordelijke.
 • De overkoepelende WML-cirkel wordt opgeheven. De budgetten blijven in 2019 nog wel vanuit het WML-budget lopen. Begin 2020 volgt nog eenmaal de afsluitende WML-programmarapportage over Q4 van 2019.

Enkele voorbeelden van wat er allemaal bereikt is in de WML-programma’s:

 • Op 24 september hebben we onze nieuwe visuele identiteit gelanceerd
 • De methodiek met OKR’s (Objectives en Key Results) is breed ingevoerd
 • Het nieuwe campagneconcept is in oktober gelanceerd
 • Alle teams en routebepalers zijn door de teambegeleiders uit het Way of working-team begeleid
 • POC datawarehouse en eerste nieuwe dashboards zijn opgeleverd
 • Gestart is met de ontwikkeling van een moderne ‘productontwikkelstraat’
 • Het nieuwe welkomstprogramma staat live
 • In september is de pilot CB2.0 live gegaan op de bèta-website
 • De basis van Salesforce staat
 • We hebben een nieuw verdienmodel ontworpen en uitgewerkt, dat we vanaf Q4 echt gaan implementeren voor de livegang medio 2020

Heb je vragen? Stel ze gerust!


Marcel van Venetien